Pakistan har tagit ett steg närmare mot dödsstraff för övergrepp på barn. Ett mäktigt parlamentariskt utskott lade på tisdagen fram ett lagförslag om att sexuella övergrepp på flickor under 14 år ska straffas med döden, eller livstids fängelse.

Under rådande lagstiftning är straffet för våldtäkt minst tio års fängelse men brottet kan också leda till dödstraff. Kön eller ålder specificeras dock inte.

Lagförslaget kommer nu läggas fram i parlamentets båda kammare där det förväntas att röstas i genom.

Enligt den oberoende människorättsorganisationen Sahil begicks det förra året tio sexuella övergrepp mot barn varje dag i Pakistan. Dödsstraffet återinfördes förra året efter att landet drabbats av en rad våldsamma terrordåd.