Fakta: Gränskontrollerna

ID-kontrollerna av resande från Danmark till Sverige sker på den danska sidan och lagen började tillämpas den 4 januari 2016. Kontrollerna gäller åtminstone till den 4 november.

Gränskontroller i Sverige infördes 12 november 2015 och finns i dag vid bland annat Öresundsbron och i hamnarna i Trelleborg, Malmö och Helsingborg. Gränskontrollerna gäller för närvarande till den 11 november.

Regeringen ska denna vecka besluta om huruvida gränskontrollerna ska förlängas, enligt uppgift till TT. Det måste dock godkännas av EU-kommissionen.

Både gränskontrollerna och, senare, id-kontrollerna, infördes som en följd av asyl- och flyktingströmmen mot Sverige förra året. Kontrollerna ska omprövas regelbundet och EU-kommissionen informeras.

Det är rätten till fri rörlighet och rätten att bli insläppt i sitt eget land som kränks, argumenterar pendlarnas juridiska ombud Finn Madsen. Han påminner om att lagändringen som föregick ID-kontrollerna gjordes i all hast:

– Det var en väldigt konstig lagstiftning som kom till på bara några dagar, utan ett vanligt remissförfarande.

Kravet är 30 000 kronor var i kränkningsersättning. En tredjedel av pendlarna kräver också skadestånd för att de tvingats flytta till Danmark, tvingats köpa bil eller tvingats säga upp sig från jobb i Danmark.

Varnande JK-finger

Finn Madsen, anser att de har mycket på fötterna:

– Ja, det tycker jag. Jag vill erinra om att JK själv höjde ett varnande finger när man antog den här lagen, säger han till TT.

Den fria rörligheten är en grundpelare i EU och om man återinför en inre gränskontroll så måste detta göras i enlighet med Schengenregelverket, argumenterar han. Gränskontroll på svensk mark är förenligt med dessa regler, anser han, men inte det transportörsansvar som riksdagen röstade igenom, som innebär att trafikbolagen åläggs att hindra dem som saknar ID att resa till Sverige.

Medborgare avvisas

Finn Madsen hänvisar också till den svenska regeringsformen, som säger att man inte får hindra en svensk medborgare att resa in i sitt land.

– Det är det man gör dagligen genom att tvinga transportörerna att avvisa svenska medborgare om de saknar id-handlingar.

Initiativet till den ansökan som under torsdagen lämnas in till JK har tagits av Sydsvenska Handelskammaren, som hoppas att JK-granskningen ska leda till en bättre lösning och vardag för pendlarna. Det som står på spel är en fungerande arbetsmarknad i Öresundsregionen, anser handelskammaren.