Fakta: De tre patienterna

En av patienterna var en eritreansk man som studerade på Island. Han drabbades av en tumör i luftstrupen som opererades bort på Island. När mannen senare drabbades av andningsbesvär remitterades han till Paolo Macchiarini. Både KI och KS har hävdat att mannens tillstånd var så akut att en operation var nödvändig. Bengt Gerdin menar dock att en ny tumör i halsen var osannolik, eftersom inga prover visade detta. Mannen dog två och ett halvt år efter operationen. Då fann man att luftstrupen satt helt lös.

En andra patient som opererades på Karolinska universitetssjukhuset var en ung amerikan som återvände till USA där han dog två månader senare.

Den tredje patientens luftstrupe skadades vid ett ingrepp i Turkiet och opererades vid Karolinska universitetssjukhuset. Efter operationen fungerar inte heller hennes matstrupe. Hon befinner sig nu i USA där hon väntar på en transplanterad luftstrupe.

Källa: Aftonbladet

Av de tre patienter som opererades och fick konstgjorda luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset lever bara en, som numera vårdas på en intensivvårdsavdelning i USA i väntan på att få en transplanterad luftstrupe.

Strax efter operationerna blev Paolo Macchiarini misstänkt för forskningsfusk. Karolinska institutet lät då professor emeritus Bengt Gerdin i egenskap av oberoende expert utreda misstankarna.

I maj förra året var Gerdins utredning klar. På punkt efter punkt konstaterade han att den bild som kirurgen hade gett inte har stöd i journalerna. Ibland förekom direkta lögner.

Men framför allt: det förekom forskningsfusk. Resultaten från de experimentella operationerna hade dessutom publicerats vetenskapligt och var därför att betrakta som forskning som krävde ett etiskt tillstånd, ett tillstånd som inte fanns.

"Handlar om pengar"

Vetenskapsrådet ansåg också att det handlade om forskning och stoppade utbetalningarna av forskningsmedel till Macchiarini, eftersom han hade brutit mot villkoren.

Karolinska institutets rektor, Anders Hamsten, valde dock att bortse från Gerdins slutsatser och friade Paolo Macchiarini från fuskmisstankarna. Operationerna, sade han, var att betrakta som sjukvård, inte forskning, varför inga särskilda tillstånd behövdes.

TT: Varför vill KI/KS så desperat att det inte ska handla om fusk? Och varför hävdar de så envist att det var sjukvård och inte forskning?

– Förutom anseendet tror jag att det även handlar om pengar. Om det konstateras att det handlar om fusk, om man har brutit mot reglerna, kan de som har bidragit med pengar komma att kräva tillbaka dem, säger Bengt Gerdin.

TT: Hur mycket pengar handlar det om?

– Det vet jag inte, men det är nog en hel del.

Möjliga stämningar

Dessutom, säger han, skulle det kunna öppna upp för att patienterna eller deras anhöriga stämmer Karolinska institutet och/eller Karolinska universitetssjukhuset.

Alla tre som opererades var utlänningar. Den enda som av dem som nu lever är turkisk medborgare och fram till årsskiftet 2014/2015 hade hennes vård på Karolinska universitetssjukhuset kostat den turkiska staten 60 miljoner kronor.