Fakta: Nya krispaketet

Kommissionens paket innehåller en pott på 150 miljoner euro, cirka knappt en och en halv miljard kronor, i stöd för att minska produktionen av mjölk.

Där finns också 350 miljoner euro som, på vissa villkor, kan användas för att anpassa produktionen. Det kan handla om småbrukarstöd, miljöåtgärder, utveckling och samarbetsprojekt.

Av de 350 miljonerna faller knappt 7 miljoner (cirka 65 miljoner kronor) på Sverige. Det är pengar som regeringen kan dubbla om den vill, med pengar ur statsbudgeten.

Regelverket för stödet för att minska produktionen ska finnas klart i september.

Kommissionen ger klartecken för att betala ut gårdsstöd och vissa andra stöd i oktober, några månader tidigare än normalt.

Källa: EU-kommissonen

Men det är oklart om regeringen tänker göra det.

– Det blir en fråga i budgetprocessen som pågår nu, säger Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), och den som företrädde Sverige på jordbruksministermötet i Bryssel.

Kommissionen lade på mötet fram sitt andra krispaket om 500 miljoner euro, uppemot fem miljarder kronor, på ett år. Det läggs fram för att mildra den ekonomiska krisen bland framför allt EU:s mjölkbönder. Åtgärderna är ett svar på ihärdiga krav om stöd från medlemsländerna.

Sverige tycker att det är bra att kommissionen ger klartecken för att betala ut gårdsstöd och en del andra stöd inom landsbygdsprogrammet i oktober, några månader tidigare än normalt. En del av pengarna kan dock gå åt för att stärka resurserna på Jordbruksverket för att verket ska hinna med.

Ville slippa

Stödet för att minska produktionen hade regeringen helst velat slippa. Det är dock pengar som kommissionen bestämmer över och som svenska producenter får söka på samma villkor som producenter i andra EU-länder tidigast i höst.

Elisabeth Backteman säger att det är svårt att veta hur många i Sverige som skulle vara intresserade av att få pengar för att dra ned.

– Vi har ju haft en ganska stor omställning i Sverige redan med strukturrationalisering. Det är ju en hel del som är gjort redan, säger Backteman.

Mjölkkrisen i EU är en följd av mer än en faktor. Överproduktion har lett till att världsmarknadspriserna har gått ned. Det har skett i en tid när Ryssland, som ett svar på EU-sanktioner efter Rysslands annektering av Krim, har bojkottat EU-varor. Samtidigt har efterfrågan från Kina minskat. EU har slopat de egna produktionskvoterna vilket har lett till att flera länder har ökat produktionen.