Fakta: Snittkostnader per elev
00#0000000HuvudmanTotalt, kronorLokalerUndervisningSkolmåltiderLäromedelElevhälsaÖvrigtSamtliga97 80018 00052 2006 1004 4002 75014 300Kommunal98 40017 90052 5006 0004 2002 84015 000Fristående93 90018 80050 6006 9005 5002 1809 900Källa: Skolverket

Grundskolan kostade totalt 97 miljarder kronor i fjol. Men statistik som Skolverket publicerar i dag visar att pengarna fördelas mycket ojämnt mellan eleverna, beroende på i vilken kommun de bor i.

Totalkostnaden per elev spänner från 77 000 kronor i Söderhamn till 138 000 kronor i Bräcke.

Den största delkostnaden är undervisning, det vill säga lärarlöner. Medan Örkelljunga och Vara har en undervisningskostnad på strax under 40 000 kronor per elev och år, är motsvarande siffra 87 000 kronor i Sorsele och drygt 76 000 kronor i Malå.

Skolverkets sammanställning visar också på mycket stora skillnader i lokalkostnader och läromedel. I Nykvarn ligger kostnaden för läromedel på 1 300 kronor per elev och år, medan den i Arjeplog ligger på 16 700 kronor.

Kostnadsuppgifterna gäller alla elever i kommunala skolor. Uppgifter för elever i fristående skolor finns inte nedbruten på kommunnivå.

Siffror på riksnivå visar dock att det läggs mer resurser på elever i kommunala skolor än fristående: Kostnaden för en genomsnittlig elev i kommunal skola låg i fjol på drygt 98 000 kronor. Motsvarande siffra för en elev i friskola var knappt 94 000 kronor.