En misslyckad penisförstoring ledde till att en ung man blev kliniskt impotent. Nu kan det bli en fråga för Högsta domstolen (HD).

Det ödesdigra ingreppet gjordes på en skönhetsklinik 2010.

I tingsrätten dömdes läkaren för vållande till kroppsskada till dagsböter. Även hovrätten ansåg att läkaren gjort sig skyldig till kroppsskada. Men eftersom brottet var preskriberat när åtalet väcktes 2014 kunde inte någon påföljd dömas ut, skriver Dagens Juridik.

Riksåklagare (RÅ) överklagar hovrättens dom och anser att brottet ska bedömas som grovt. RÅ vill också få det klarlagt "vilken grad av risktagande som är acceptabel vid kosmetiska ingrepp utanför den etablerade hälso- och sjukvården".