Att sätta sig vid skolbänken igen som äldre kan vara en god idé. I alla fall om man ska tro en studie som undersökt hur deltagande i universitetskurser påverkade förmågan att exempelvis minnas och lösa problem hos personer över 50 år.

Studien pågick under fyra år och inleddes med att de drygt 450 deltagarna, i åldrarna 50–79, fick genomgå ett test av deras kognitiva kapacitet. Därefter fick en del av dem delta i minst ett års hel- eller deltidsstudier vid ett universitet.

Under hela tiden fick samtiga deltagare årligen göra nya test och det visade sig att över 90 procent av de som pluggat signifikant förbättrat sin kognitiva kapacitet, jämfört med 56 procent av dem som inte läst någon kurs.

Att plugga som äldre skulle därför också kunna innebära en minskad risk att drabbas av demens, något som forskarna nu vill studera vidare.

Studien publiceras i tidskriften Neuropsychology.