Fakta: Hård knöl

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. De flesta blir friska efter behandling om bröstcancern upptäcks tidigt.

Bröstcancer brukar kännas som en knöl i bröstet eller i armhålan. Knölen är ofta hård och kan vara öm eller inte ömma alls.

Ett annat vanligt symtom på bröstcancer är att bröstvårtan eller huden på bröstet dras in.

En oförklarlig rodnad eller svullnad av bröstet, eller ett sår som inte läker och som uppstått utan att man skadat sig, kan också vara tecken på bröstcancer men det är mindre vanligt.

Källa: Vårdguiden 1177

Debatten om mammografins för- och nackdelar har lämnat många kvinnor förvirrade.

Å ena sidan kan en bröströntgenundersökning upptäcka potentiellt livshotande bröstcancertumörer. Å den andra kan metoden inte skilja mellan farliga och helt harmlösa knutor i bröstet, vilket kan resultera i stort lidande helt i onödan.

I ett försök att förbättra diagnostiken har forskare vid University of Michigan, USA, utvecklat ett piller. Pillret, som är tänkt att tas oralt, innehåller ett fluorescerande ämne som binder specifikt till cancerceller. När cancercellerna sedan utsätts för infrarött ljus lyser de upp.

Tillräckligt starkt

"I dag vet vi inte hur vi ska välja rätt patienter för behandling. Vårt arbete kan förändra det", säger forskaren Greg Thurber i en kommentar.

Hittills har pillret enbart testats på möss, men försöken visar att tekniken fungerar. Tumörerna lyser upp tillräckligt mycket för att de ska gå att urskilja från den omgivande vävnaden.

Ett problem är att de fluorescerande tumörerna bara kan upptäckas om de inte ligger för djupt i bröstvävnaden. Forskarna tror dock att det går att lösa genom att kombinera tekniken med ultraljud.

Bara de farligaste

Forskarna försöker nu anpassa pillret till människor. De vill också vidareutveckla tekniken så att substansen enbart binder till aggressiva tumörer.

För det är ett annat problem som kvinnorna brottas med, att all cancer som upptäcks inte är farlig, något som också kan resultera i onödig behandling.

Forskningen presenteras på American Chemical Societys pågående möte i San Diego, USA.