I den första piratattacken i Guineabukten på nästan ett år tog pirater fem gisslan och plundrade ett polskt lastfartyg. Beväpnade män i två båtar bordade containerfartyget, i 10 000-tonsklassen, utanför Nigerias kust, uppger redaren Euroafrica.

Kaptenen och andra befattningshavare var bland de bortförda, och Cypernregistrerade "Szafir" har inte kunnat förflytta sig från sin position fem mil från land.

Vattnen i området anses bland världens mest farofyllda. I februari attackerades ett råoljefartyg och dess grekiske styrman dödades.

Oljelaster och kidnappade västerlänningar kan vara lukrativa för piraterna, men enligt Polens utrikesminister har inga lösenkrav ännu framförts.