Fakta: Åtgärder

På nationell nivå sker bland annat följande:

En nationell samordnare för arbetet mot våldsbejakande extremism finns på plats sedan juni 2014.

Ett nationellt expertnätverk ska utveckla konkreta insatser.

Aktörer ska utbildas.

På lokal nivå ska bland annat följande ske:

Nationella samordnare bör finnas i varje kommun.

Kommunerna ska upprätta lägesbilder i samverkan med andra aktörer.

Handlingsplaner ska finnas.

Kommunerna ska avsätta resurser för att ge stöd till anhöriga.

Stöd för att kunna lämna våldsbejakande extremism ska finnas.

Källa: Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

För inte alls länge sedan ansåg många kommuner att frågor om extremism inte låg på deras bord. Terrordåden i Frankrike blev en ögonöppnare, enligt den tillförordnande nationella samordnaren Daniel Norlander.

– Precis som kommunen vet var vattenledningen går ska man veta var man har sina våldsbejakande extremister, sade han på onsdagen när han överlämnade förslaget på nationell handlingsplan till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Kommunal ögonöppnare

För att arbetet mot våldsbejakande extremism ska fungera krävs en politisk vilja och lokala samordnare som ser till att alla aktörer jobbar tillsammans på bästa sätt, enligt Norlander. Det krävs också fortsatt stöd i olika former från nationell nivå. Den nationella samordnarens uppdrag – som gavs i juni 2014 – har redan förlängts till januari 2018. I höst träder den tidigare moderata ministern Hillevi Engström in i rollen som samordnare efter Mona Sahlin som avgick i våras.

– De som arbetar med att radikalisera unga människor utvecklar ständigt sina metoder. Det innebär att vi som vill värna demokratin också ständigt måste utveckla våra, säger Bah Kuhnke till TT om det fortsatta arbetet.

Informationsdelning viktig

Metoderna som tagit fram beskrivs som en färdplan för Sverige.

– Om vi genomför det som står i strategin så kommer vi att främja demokratin och säkert hindra en och annan kille eller tjej att dras in i våldsbejakande extremism, enligt Daniel Norlander.

Terrorforskaren Hans Brun har inte läst handlingsplanen i sin helhet men säger:

– Rent generellt, med tanke på hur det ser ut både i västvärlden och i andra delar av världen, behöver man den här typen av strategier där man så tidigt som möjligt får människor att välja en annan väg i livet än våldsbejakande extremism.

För att förhindra att människor lockas in i våldsbejakande miljöer – oavsett om de är högerextrema, vänsterextrema eller religiösa – krävs enligt Brun ett gediget förebyggande arbete, samt en fungerande skolgång och arbetsmarknad.

– Det krävs ett inkluderande samhälle istället för ett exkluderande, säger han till TT.