Miljöorganisationen Greenpeace kräver att Norge förbjuder mikroplaster.

– Torsken var 2015 den viktigaste ekonomiska fiskarten i Norge. Den spelar dessutom en central roll i ekosystemet i Barents hav och längs norska kusten, säger forskaren David Eidsvoll vid Norsk institutt for vannforskning.

Vissa torskbestånd är dessutom rödlistade.

Vilken effekt plasten har på torsken har inte undersökts i den aktuella studien.

Forskarna tog prover i Oslo, Bergen, Sørfjorden, Karihavet, Lofoten och Varangerfjorden i norr.

– Studien visar at 3 procent av torsken langs norska kusten har plast i magen. Det är relativt lågt, men hänger troligen ihop med befolkningstätheten och omfattningen av plastföroreningar. Ju längre norrut man kommer, desto mindre plast blir det. Men även om procenten här är lägre än exempelvis utanför England och Frankrike, har vi fått bekräftat att också vi har ett problem med plast i fisk, säger Eidsvoll.

Varför Bergen har så mycket högre andel plast i torskmagarna än resten av kusten, vet forskarna inte.

Mikroplast är plastpartiklar på under 5 millimeter som används i bland annat duschkräm och tandkräm. Partiklarna är så små att de går rakt ut i havet.