Fakta: Pluto

Pluto upptäcktes 1930 av den amerikanske astronomen Clyde Tombaugh. Namnet är efter dödsrikets gud i den romerska mytologin.

År 1978 upptäcktes Plutos största måne, Karon. Med tiden upptäcktes ytterligare fyra månar: Nix, Hydra, Kerberos och Styx.

Pluto är mycket mindre än de vanliga planeterna i vårt solsystem. Det var en av orsakerna till att Pluto omklassificerades från planet till dvärgplanet år 2006.

Nasas rymdsond New Horizons var den första farkosten som besökte Pluto. Den sköts upp 19 januari 2006 och nådde fram 14 juli 2015, efter en färd på nästan fem miljarder kilometer.

Källa: Nasa.

– Pluto håller på sin atmosfär, säger Anders Johansen, planetforskare vid Lunds observatorium.

Eftersom Pluto är så liten har man tidigare antagit att atmosfären – som mest består av kväve och metan – försvinner ut i rymden relativt snabbt.

– Men förlusterna är mycket mindre än väntat. Det beror av allt att döma på att det är väldigt kallt i den övre delen av atmosfären, säger Johansen.

Forskarna antyder att den extrema kylan måste bero på en hittills okänd faktor.

En annan intressant detalj är att Pluto omges av en blåfärgad dimma som tycks bestå av flera lager.

– Dimman utgörs av små partiklar, så kallade toliner, säger Johansen.

Exotisk is

Själva ytan på Pluto består delvis av bergiga områden. Men ett jättelikt område på 870 000 kvadratkilometer strax norr om dvärgplanetens ekvator förefaller helt platt och flackt.

Detta är sannolikt ett massivt block bestående av frusen kväve och kolmonoxid. Johansen påpekar att temperaturen på Pluto ligger runt 230 minusgrader.

– Det är en väldigt kall himlakropp, täckt av exotisk is som rör sig på samma sätt som glaciärer av vattenis gör på jorden. Det finns vanlig vattenis på Pluto också, men den är lika hård som sten här på jorden på grund av kylan, säger han.

Kollision med iskropp

De nya rönen presenteras i fem artiklar i tidskriften Science. I artiklarna analyseras, förutom Plutos atmosfär, ytformationerna och geologin på dvärgplaneten och dess största måne, Karon. Forskarna granskar också Plutos fyra småmånar, Styx, Nix, Kerberos och Hydra.

Alla småmånarna är mycket oregelbundna och ser mest ut som stenbumlingar eller potatisar, snarare än månar. Intressant nog verkar det som om alla fem månarna mest består av vanlig is.

– Pluto kolliderade troligen med en stor iskropp när den var ung, för cirka fyra miljarder år sedan. Karon och de andra månarna är rester efter den kollisionen, säger Johansen.