Många pojkar får i sig för lite frukt och grönsaker – liksom barn i familjer med lägre socioekonomisk ställning. Flickor tycker också mer om grönsaker än pojkar, och hemma hos familjer med högre socioekonomisk ställning finns oftare frukt och grönt att äta.

Det enligt en ny avhandling från Helsingfors universitet, där forskaren Elviira Lehto undersökt 11-åringars matvanor via en materialinsamling i tio europeiska länder mellan åren 2009-2010. Över 8 100 skolelever, varav drygt 900 från Finland, ingår i studien. Forskaren drar slutsatsen att både barnens föräldrar, men även barnens vänner, har inverkan på barnens matvanor. I de fall omgivningen uppmanar barnet att äta frukt och grönsaker får det en positiv inverkan.