Fakta: FN:s klimatförhandlingar

Om fem veckor, 30 november till 11 december 2015, möts världens länder i Paris i Frankrike för att för första gången på över 20 år enas om ett nytt globalt klimatavtal. Mötet sker inom ramen för FN:s klimatkonvention, UNFCCC.

Avtalet bygger på frivilliga minskningar av växthusgasutsläppen. Fram till 23 oktober har 154 av 196 länder lämnat in sina åtaganden, inklusive alla de stora utsläppsjättarna, Kina, USA, EU, Indien, Ryssland och Japan.

Fredagen var sista dagen på Bonnmötet. I en vecka har man diskuterat den förhandlingstext som ska bilda stommen när länderna i Paris ska enas om ett nytt globalt klimatavtal.

Texten var kort och såg inte särskilt kontroversiell ut – med formuleringar som de flesta länder antogs kunna vara nöjda med. Men så blev inte fallet.

– Texten accepterades inte av ett antal länder. Nu har vi lagt till en massa och samtidigt försökt få den hanterbar, säger Anna Lindstedt, Sveriges chefsförhandlare.

Djup klyfta

Många bitar, exempelvis finansieringen av klimatstöd till u-länderna, och hur rapporteringen och verifieringen av ländernas växthusgasutsläpp ska gå till, är olösta och kommer att finnas kvar på bordet i Paris.

Klyftan mellan i-länder och u-länder kvarstår, och har om möjligt blivit lite djupare i Bonn. De rika länderna har lovat att ge 100 miljarder dollar i årliga klimatstöd till u-länderna men hur pengarna ska användas och om de ska komma från det vanliga biståndet eller från privata källor är olöst.

U-länderna har nu krävt garantier om bistånd innan de skriver under avtalet.

– Det har varit otroligt mycket positionerande, och mycket misstänksamhet på mötet. Polariseringen är stor. Min bedömning är att mycket återstår inför Paris, säger Lindstedt.

Olösta konflikter

Nästan alla länder har nu lämnat in sina frivilliga åtaganden och angett hur mycket de avser att minska sina växthusgasutsläpp de kommande åren. Löftena är inte tillräckliga för att hejda temperaturökningen, men ses som ett steg på vägen mot ytterligare åtaganden i en nära framtid. Många trodde att detta skulle göra vägen mot ett avtal relativt lätt, men istället har konflikterna alltså bestått.

– Nu är det andra delar man bråkar om. Jag tror att det blir ett avtal, men vi kommer att ha flera olösta frågor med oss till Paris, säger Lindstedt.