Polarbröd återkallar ett knäckebröd från butikerna eftersom förhöjda halter av mögelgiftet ochratoxin upptäckts i kornmjölet som används vid tillverkningen.

Bolaget uppger att det inte farligt att äta knäckebrödet, Polarknäcke Original, i normal omfattning. Återkallelsen görs som en försiktighetsåtgärd.

Återkallelsen gäller enbart Polarknäcke Original med bäst före-datum 20 maj–17 juli nästa år.

Livsmedelsverket pekar på att det inte finns några klarlagda samband mellan mögelgiftet och exempelvis cancer i njure och urinvägar eller kroniska njurskador hos människor. I områden där man hittat förhöjda halter av giftet i blodet har forskare dock kunnat se att frekvensen av de sjukdomarna ökar.

Det är speciellt på Balkan som studier har kunnat visa på förhöjda halter av giftet i blodet.