En förare i Småland somnade förra sommaren vid ratten och körde av vägen. Men poliserna som kom till olycksplatsen uppmanade honom att skylla olyckan på att han väjt för en räv. Nu döms den ena polismannen för tjänstefel till 50 dagsböter, rapporterar P4 Kronoberg. Eftersom domstolen inte anser det helt klarlagt att även den andre polisen kände till sanningen om olyckan slipper denne straff.