Fakta: Pengakraven inte klara

Nästa år väntas Polismyndigheten preliminärt klara av ekonomiskt genom att utnyttja den anslagskredit som varje myndighet har, plus sparade pengar från i år.

Sammanlagt rör det sig om 900 miljoner kronor. Då ingår inte de ombildningskostnader som övergången från länsvisa till regionala ledningscentraler kommer att medföra. Inte heller har man räknat med kostnader för IT-utveckling som senarelagts till 2016 eftersom inte heller de är fastställda.

Senast i januari nästa år ska myndigheten återkomma till regeringen med mer precisa beräkningar. Men redan nu avviserar man "att det sannolikt under prognosperioden kan krävas resursförstärkningar uppgående till flera miljarder".

Polisens anslag ligger i dag på drygt 21 miljard.

Redan förra veckan flaggade rikspolischef Dan Eliasson för ett kraftigt ökat resursbehov hos polisen med anledning av flyktingsituationen. Av den anslagsprognos som myndigheten nu lämnat till regeringen framgår att en ökad arbetsbelastning i förlängningen måste lösas genom "betydligt fler anställda".

Behovet av resursförstärkningar i form av pengar kan komma att uppgå till "flera miljarder" de kommande åren.

– Jag tycker att man har försatt polisverksamheten i en situation där man inte hade behövt vara om man tagit ansvar från början, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Mer robust grundförmåga

Resursfrågan har varit aktuell ända sedan det stod klart att Polismyndigheten inte tilldelats de pengar som många ansåg var nödvändiga för att klara det första året med den nya organisationen.

– Dan Eliasson har tidigare varit väldigt tydlig med att det inte behövs mer ekonomiska resurser. Nu verkar ledningen för Polismyndigheten överraskad över att det händer saker i omvärlden som påverkar polisarbetet. Men det kommer det alltid att göra och därför måste vår grundförmåga vara mer robust, säger Lena Nitz.

Stort polistillskott dröjer

I en intervju med TT förra veckan listade Dan Eliasson de extra arbetsuppgifter som flyktingströmmen medför för polisens del och som leder till ett ökat resursbehov.

– Men även i det korta perspektivet tar flyktingströmmen mycket resurser från oss, sade Eliasson.

I anslagsprognosen listas att polisens kostnader påverkas av bland annat mer ordningshållning, tillsyn och bevakning, inre utlänningskontroller, övertid och inköp av exempelvis bevakningstjänster.

Övertiden är inget som kan lösas i en handvändning genom att anställa fler poliser.

– Polisutbildningen är två och ett halvt år. Man skulle behöva börja anta fler så fort som möjligt, säger Lena Nitz.

TT: Hur ska polisen klara alla uppgifter fram till dess?

– Precis som rikspolischefen har sagt så kommer polisen att tvingas prioritera. Men folk förväntar sig att polisen finns där för dem, säger Nitz.