Fakta: Undersökningen

Novus har utfört undersökningen på uppdrag av Polisförbundet. Frågorna om polisens omorganisation har ställts till ett slumpmässigt urval av förbundets medlemmar. 2 558 webbintervjuer genomfördes mellan den 6 och den 16 november förra året. Svarsfrekvensen var 42 procent.

Är det din uppfattning att den nya myndigheten kommer att lyckas med sin vision om att öka polisens effektivitet?

Ja: 7%

Nej: 74%

Vet ej: 19%

Tror du att omorganisationen på sikt kommer att leda till att polisen blir mer eller mindre effektiv?

Mer effektiv: 13%

Oförändrad: 21%

Mindre effektiv: 45%

Vet ej: 22%

Omorganisationen syftar bland annat till att polisen ska bli mer effektiv och enhetlig. Tycker du att det har blivit så hittills?

Nej: 89%

Ja, både mer effektiv och enhetlig: 0%

Ja, mer effektiv: 0%

Ja, mer enhetlig: 5%

Vet ej: 5%

Källa: Polisförbundet och Novus

– En kriskommission är nödvändig att tillsätta så att vi inte om en tid måste begära en haverikommission, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande, till TT.

Enligt undersökningen, som Novus har gjort på uppdrag av Polisförbundet, har fler än 2 500 poliser deltagit i webbintervjuer om polisens omorganisation och effektivitet.

– När de egna medarbetarna inte tror att omorganisationen ökar polisens effektivitet är det allvarligt. Polisförbundet kräver en kriskommission, säger Lena Nitz.

Hon vill att politiker, representanter från polismyndigheten och facken ska ingå i en eventuell kommission.

"Mest larv"

Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef, sågar kravet på en kriskommission.

– Det tycker jag är mest larv, säger han till TT.

Mats Löfving säger att han tror att det är svårt att fånga nyansskillnader i undersökningen, och han anser att polisen har blivit mer effektiv eftersom en myndighet med en nationell ledning har skapats.

– Vi har möjlighet att flytta resurser i hela landet och på det sättet tar vi oss an exempelvis det förhöjda terrorhotet.

Men Mats Löfving anser också att mer kan göras.

– När det gäller att vi ska få fler poliser längst ut närmast medborgarna ser vi rörelse men vi har inte kommit så långt. När vi summerar 2016 är min uppfattning att många fler medarbetare kommer uppfatta att vi kommit närmare medborgarna.

"Ganska stora påfrestningar"

Även inrikesminister Anders Ygeman (S) avfärdar kravet på en kriskommission.

– Det är inte aktuellt. Omorganisationen kommer att utvärderas av Statskontoret och den första utvärderingen kommer i höst eller vinter, säger han till TT.

Han menar att den nya organisationen ännu inte slagit igenom fullt ut, och att det förhöjda terrorhotet och arbetet med gränskontroller har påverkat.

– Polisorganisationen har fått utstå ganska stora påfrestningar samtidigt som man ska göra den här stora organisationsomställningen. Då förstår jag att många medarbetare känner att det inte har blivit mer effektivt.