Fakta: Kod 291

Koden började användas den 15 oktober i fjol, och ska enligt ett nytt beslut finnas kvar hela 2016.

Den är inte kopplad till Migrationsverket, utan till bedömningar som görs av polisens larmoperatörer och handläggare.

Avsikten är att kartlägga polisåtgärder där någon migrant är inblandad – som brottsoffer, misstänkt gärningsman, försvunnen, drabbade av olycka eller på annat sätt.

Polisen har inte velat bekräfta hur många ärenden som fått koden. Enligt Svenska Dagbladet rör det sig om 5 000 ärenden till i slutet av januari. Det är cirka en procent av alla polisens åtgärder under samma tid, enligt siffror som Dagens Nyheter tagit del av.

Polisen har koder även för händelser med helt andra kopplingar. Exempelvis fanns en kod för valrörelsen 2014.

Kod 291 gäller enbart för händelser som kopplas till personer från länder utanför EU.

Källa: Polismyndigheten, SvD, DN

I höstas bedömdes strömmen av migranter till Sverige vara så stor att polisen startade det man kallar en "särskild händelse", med möjlighet att samla extra resurser. Den "särskilda händelsen", som fick namnet Alma, avslutas i nästa vecka.

Men polisen kommer att behålla kodningen "291", som man använt internt sedan i oktober för åtgärder som på något sätt kan kopplas till strömmen av migranter.

Grund för dialog

De drygt 5 000 ärenden som märkts med koden är av vitt skiftande karaktär. Migranter kan vara brottsoffer, de kan själva vara misstänkta, de kan råka ut för olyckor eller anmälas som försvunna. Däremot ingår inte gränskontroll i kodningen.

– Syftet med kodningen är att få en grund för dialog med de olika polisregionerna om hur deras belastning påverkas. Vissa ärenden kanske bara tar några minuter. Andra kan vara svåra situationer som kräver stora resurser, säger Thomas Wallberg, som är nationell kommenderingschef för Alma.

Han nämner särskilt olika konflikter som kan uppstå på större boenden för asylsökande – inom familjer, mellan familjer, religiösa konflikter, eller av andra skäl.

– Det kan bli upploppsliknande situationer som vi inte är vana vid, påpekar Thomas Wallberg.

Resurser kvar i syd

Ärenden med koppling till migranter har tidvis gett polisen en hård extra belastning. Mest ansträngt har läget varit i region Syd, som också kommer att få behålla vissa extra resurser när Alma avslutats.