Fakta: Polisens pengar

Redan före polisens omorganisation i början av året rådde oenighet om huruvida polisen tilldelats tillräckligt mycket pengar för 2015.

Kravet från genomförandekommittén för den nya polismyndigheten låg på 22,2 miljarder kronor. Istället fick man 21,2 miljarder.

Regeringens förslag på polispengar i höstbudgeten landade på 21,6 miljarder för 2016.

Ungefär hur mycket rikspolischefen anser mer som behövs för 2016 med anledning av den ökade flyktingströmmen är ännu inte känt utanför Polismyndigheten.

Den senaste prognosen över antalet flyktingar fick Migrationsverket att i torsdags begära nästan en fördubbling av sina anslag – från 31 miljarder 2015 till 60 miljarder 2016. Motsvarande siffror från polisen dröjer, som längst fram till januari.

– Men redan nästan vecka kommer vi att lämna en prognos till regeringen där vi anger vilken storleksordning det kan handla om, säger Dan Eliasson till TT.

Flera krävande uppdrag

Just nu pågår ett arbete inom polisen där man inte bara ser till de ekonomiska behoven utan också bland annat funderar över i vilket takt man måste rekrytera framöver.

– Om befolkningen ökar med 0,5–1 miljon personer då måste också antalet poliser öka, säger Dan Eliasson.

Själva flyktingströmmen i sig tar också polisresurser i anspråk.

– Vi finns vid knutpunkterna där det passerar många flyktingar – på centralstationer i större städer och i en del hamnar, säger Eliasson.

– Sedan har vi fått ytterligare en ansträngande uppgift som är att försöka att öka tillsynen kring asylboendena givet att vi haft ett antal bräder där, varav några kan vara anlagda.

Det är också polisens uppgift att se till att människor som har fått avslag på sin asylansökan lämnar landet. Man ska dessutom försöka att "komma tillbaka till normala nivåer när det gäller inre utlänningskontroll", enligt Eliasson. Det vill säga arbetet med att genom id-kontroller upptäcka människor som inte har rätt att vistas här.

Välja bort arbetsuppgifter

Eftersom antalet poliser inte blivit fler sedan den kraftiga ökningen av antalet asylsökande började har andra uppgifter som utförs av polisen påverkats. Men exakt vad som påverkats skiljer sig åt och beror på de lokala problembilderna, enligt Eliasson.

– Men vi kommer också att vara tydliga i våra prognoser till regeringen med att vi faktiskt också måste vara beredda att välja bort arbetsuppgifter och med var vi måste sänka våra ambitionsnivåer, säger han.

Om det kommer att medföra att polisen blir sämre på att upptäcka vissa brott är för tidigt att säga, enligt Eliasson.