Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) vill inte se en utökad möjlighet för polisen att använda PKU-biobanken i brottsutredningar.

– Vårt syfte är inte att öppna biobanken för att använda i brottsbekämpningen i högre grad än i dag, säger han till Dagens Nyheter.

PKU-registret innehåller blodprover från alla som är födda 1975 eller senare och är tänkt att användas i forskningssyfte. Men i våras tillsatte regeringen en utredning för att analysera om PKU-biobanken och andra biobanker ska vara tillåten för polisen att nyttja när allvarliga brott utreds. Detta har hittills skett en gång: i jakten på dåvarande utrikesminister Anna Lindhs mördare.

Lene Sörensen, biträdande ansvarig för PKU-biobanken, blir lättad av ministerns signal.

– Det är bra att ministern förtydligar att man inte avser öppna biobanken. Syftet med den är inte att den ska användas polisiärt, säger hon till DN.