– Vi har fått ett tydligt budskap om att vi ska öka verkställigheterna markant under 2016 och framåt.

Michael Mattson, chef för gränspolisens Region syd, om att allt fler kommer att utvisas ur landet.

Fakta: Flyktingkrisen

Under förra året tog Sverige emot drygt 160 000 flyktingar.

Prognosen för 2016 är osäker, men Migrationsverket räknar med att mellan 70 000 och 140 000 migranter tar sig till Sverige.

De senaste veckorna har mellan 500 och 700 människor sökt asyl i veckan (något färre under påskveckan).

Migrationsverket räknar med att fatta 48 000 utvisningsbeslut under 2016. Men prognosen är mycket osäker.

Källa: Migrationsverket

Bara i södra Sverige räknar gränspolisen att ha mellan 15 000 och 17 000 så kallade verkställighetsärenden liggande vid årsskiftet, en mångdubbling jämfört med 2015–2016. Nationellt finns inte liknande uppskattningar, men vid det gångna årsskiftet stod Region syd (Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län) för ungefär en femtedel av de då pågående ärendena.

I siffrorna ingår både personer som direkt motsätter sig en avvisning, men också många som helt enkelt avvikit utan att myndigheterna vet var de finns. Vissa av dessa kan ha tagit sig ur landet på egen hand.

Flera gränspoliser

Det allt intensivare arbetet med att söka upp människor som i många fall gömmer sig kräver stora resurser. Polisen har under den senaste tiden arbetat intensivt med att rekrytera ny personal för att klara uppdraget.

– Vi hade ungefär 90 anställda på gränspolisen i Region syd förra året, i dag är vi 360, säger Michael Mattsson, chef för gränspolisen Region syd.

Utvisningarna är inte oproblematiska. Polisen minns den så kallade Reva–debatten för ett antal år sedan, och det finns en oro för att en liknande diskussion ska blossa upp igen. Myndigheten är noga med att påpeka med att det handlar om ett uppdrag från riksdag och regering.

– Vi har fått ett tydligt budskap om att vi ska öka verkställigheterna markant under 2016 och framåt, säger Mattsson.

Känsligt arbete

Men det gör inte nödvändigtvis arbetet lättare. Ett tungt uppdrag vilar nu på många polisers axlar.

– Till exempel om man ska verkställa (utvisningen av) en familj med barn där ingen vill lämna över huvud taget. De är inte misstänkta för brott, men de har inte rätt att vistas i riket. Det är självklart att man kan påverkas av det som människa och individ, säger Mattsson.