Fakta: Inre utlänningskontroll

Inre utlänningskontroll innebär att polisen kontrollerar att utrikes födda har rätt att uppehålla sig i Sverige.

Avsikten är framför allt att hitta personer som kan misstänkas hålla sig gömda, men också personer som kan utgöra en fara för landet.

En inre utlänningskontroll får aldrig ske enbart på grund av en persons utseende, språk eller namn, utan förutsätter en grundad anledning och objektiva omständigheter, till exempel spaningsuppgifter eller annan tillförlitlig information.

Kontroll får ske i samband med frihetsberövande, brottsutredning eller trafikkontroll. Det gäller även när personer gör sig skyldiga till ett ordningsbrott.

Polisen verkställer avvisningar och utvisningar när personer inte lämnar Sverige frivilligt.

Källa: Polisen

Men inrikesminister Anders Ygeman (S) säger sig inte vara så orolig.

– Jag tror att det är ganska väntat eftersom polisen har varit sysselsatt med terrorhotet, med inre gränskontroller och med migrationsutmaningar. Jag tror att vi inom någon månad kan se det öka igen, säger Ygeman.

Han säger att den inre utlänningskontrollen normalt är i stället för gränskontrollen, när man inte har koll på dem som kommer direkt vid gränsen.

– Men vi kommer att vara tvungen att öka den inre gränskontrollen ändå.

Antalet inre utlänningskontroller har sjunkit kontinuerligt under flera år, och siffran för årets två första månader är en riktig bottennotering, enligt statistik från polisen. Under januari och februari utfördes 3 575 kontroller, vilket är drygt 250 färre jämfört med motsvarande period 2015, och hela 3 000 färre jämfört med 2012.

– Konsekvensen blir att vi hittar färre människor som saknar rätt att vistas i landet, säger Patrik Engström, chef på gränspolisen vid Nationella operativa avdelningen.

Vågar inte

En orsak till minskningen är brist på resurser. Men debatten kring det så kallade Reva-projektet, som syftade till att fler utvisningar av papperslösa skulle verkställas, spökar ännu, enligt Engström.

– Kontrollerna beskrevs som baserade på etniska förtecken och ifrågasattes väldigt mycket. Problemet var att polismyndigheten inte förklarade på ett bra sätt hur det var. Det har lett till att väldigt många poliser inte vågar utföra de här kontrollerna fastän de borde, säger Patrik Engström.

Det sker samtidigt som regeringen gett polisen i uppdrag att få fler asylsökande som fått avslag att lämna landet. Många av dem har gått under jord.

– Inre utlänningskontroller är vårt främsta verktyg för att hitta dem. Då är det naturligtvis direkt kontraproduktivt om de kontrollerna minskar i antal, säger Patrik Engström.