– Det gör mig extra upprörd.

Carl Zeidlitz på Motormännen om yrkesförarnas dåliga resultat.

Fakta: Mätningen

Motormännens granskning gjordes under tre veckor i maj och början av juni, mellan klockan 7.30 och 8.30 på skoldagar, vid 25 skolor på 18 orter.

Varje skola bevakades under två morgnar. 8 442 fordonspassager fartmättes.

61 procent av de manliga förarna, och 57 procent av kvinnorna, överskred 30-gränsen.

Värst var en man i Karlskrona som passerade skolan i 79 kilometer i timmen. Vid just den skolan körde 94 procent av trafiken för fort.

Källa: Motormännen

Motormännen kollade trafiken vid 25 skolor på 18 orter i maj, alltid vid åtta-tiden på morgonen under skoldagar. 59 procent av fordonen körde för fort. Det är en markant försämring, jämfört med motsvarande studie 2012. Då var det "bara" 46 procent som överskred fartgränsen.

Resultatet beskrivs av Motormännen själva som både förvånande och skrämmande.

– Enligt min bedömning är medvetenheten och förståelsen för 30-gränsen vid skolor stor bland trafikanterna. Därför trodde jag att man skulle vara bättre på att efterleva gränsen, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Yrkestrafik värre

Yrkesförare var något sämre än privatbilister på att hålla fartgränsen.

– Det gör mig extra upprörd. De borde föregå med gott exempel. Dessutom kör de ofta tunga fordon, så konsekvenserna vid en olycka kan bli än värre, säger Carl Zeidlitz.

Om mätningarna gjorts av polisen hade över 300 körkort dragits in och mer än elva miljoner kronor utdömts i böter, enligt Motormännen. Bilistorganisationen pekar på fler poliskontroller och fartdämpande åtgärder, typ trafikljus och vägbulor, som möjliga sätt att sakta in trafiken vid skolor.

Sällan vid skolor

Göran Bolinder, chef för trafikpolisen i Stockholms polisregion, medger att fartkontrollerna nationellt blivit färre på senare år.

– Det är en följd av prioritering i verksamheten, säger Bolinder.

I nästa vecka görs dock en insats, kopplad till skolstarten, med fartkontroller inom hela EU. Annars är det sällan polisen granskar trafiken just vid skolor.

– Vi har väldigt sällan olyckor på 30-sträckor. Vi måste vara där det händer flest olyckor, där vi gör mest nytta, säger Göran Bolinder.