Fakta: Inre gränskontroll

Konkret innebär införandet av tillfällig inre gränskontroll – som är ett undantag från Schengenreglerna – att polisen rutinmässigt får kontrollera identiteten på personer som passerar landets gränser, utan att behöva någon brottsmisstanke.

Det är i praktiken omöjligt att kontrollera hela gränsen runt Sverige på detta sätt, varför polisen får nöja sig med att kontrollera vid större vägar, hamnar och broar.

Av hänsyn till trafiksituationen är det oklart om det går att kontrollera alla personer som passerar en gränskontroll, som vid flygplanskontroller av resenärer från länder utanför Schengensamarbetet, eller om kontrollerna skulle begränsas till stickprov.

Sverige har vid några enstaka tillfällen infört tillfälliga inre gränskontroller, bland annat efter terrorattentat på Utøya i Norge.

Under flyktingkrisen har bland andra Tyskland, Österrike och Slovakien infört tillfälliga gränskontroller.

Källa: Polisen

Vid lunchtid på torsdagen trädde de tillfälliga gränskontrollerna i kraft. Vid bland annat tågstationen i Hyllie och färjeterminalen i Trelleborg genomförs nu kontroller. Från regeringshåll har det sagts att dessa ska upprätthållas under tio dagar men polisen har planerat för kontroller det närmaste halvåret.

Det poängteras från polisens håll att det handlar om stickprovskontroller och att ingen ska väljas ut på grund av etnicitet eller utseende.

Flera frågetecken

Mängden kontroller kommer att variera beroende på färdsätt, enligt Patrik Engström, chef vid gränspolissektionen vid NOA (tidigare rikskrim).

– Även om det kommer en färja med 200 passagerare går den att kontrollera ganska snabbt. Det är skillnad på en bro med 20 000 fordon av kontinuerlig trafik. På färjorna kommer kontrollprocenten att vara betydligt högre, säger Engström.

Det kan i sin tur få betydelse för hur flyktingströmmarna till Sverige påverkas.

Flera färjebolag undrar vad som verkligen gäller. Ska de kräva id-handling av passagerare? Vissa har valt det och exempelvis 43 personer avvisades på torsdagen från att kliva på en färja från Rostock till Trelleborg.

– Frågan om id-kontroll på passagerare är inte en polisiär fråga. Däremot har regeringen aviserat ett beslut inom två veckor, säger Patrik Engström.

Fram till måndag vid lunchtid ska polisens i region syd ansvara för arbetet. Därefter får den förstärkning från övriga regioner. Hur många poliser det handlar om och vilka vill man inte svara på.

– Vi behöver en viss kompetens för att genomföra gränskontrollerna. Den finns i största mån i Stockholm, säger kommenderingschef Thomas Wallberg.

Facklig oro

Från fackligt håll uttrycker man oro över situationen.

– Vi är en region som redan har en ansträngd situation men vi har aldrig hört vad vi inte ska prioritera. Nu måste det ske. Vi har inte ett bemanningsföretag att ta till, säger Sophia Willander, fackförbundsordförande för Polisförbundet region Syd.