Fakta: Kommunsamverkan positiv

En intern enkät visar att 37 procent av lokalpolisområdescheferna anser att förmågan att ingripa mot brott utvecklats negativt under 2015. 43 procent anser att förmågan är oförändrad. 19 procent anser att den utvecklats positivt. En procent kunde inte ta ställning.

38 procent anser att förmågan att utreda brott försämrats, 44 procent att den är oförändrad, 16 procent att den utvecklats positivt. 2 procent kunde inte ta ställning.

50 procent av lokalpolisområdescheferna anser att förmågan till kontakt med medborgarna utvecklats positivt. 30 procent anser att förmågan är oförändrad, 19 procent att den är försämrad.

72 procent anser att förmågan att samverka med kommunerna utvecklats positivt.

Källa: Polisrapporten "Har vi kommit närmare medborgarna? Lägesbild 2015"

Löftet "närmare medborgarna" är långt ifrån infriat i och med den sammanslagna polisorganisationen. Av en intern promemoria framgår att polisen snarare försvagats på lokal nivå efter sammanslagningen av de 21 länspolismyndigheterna den 1 januari 2015.

Sämre förmågor

37 procent av lokalpolisområdescheferna anser att förmågan att ingripa mot brott utvecklats negativt efter omorganisationen, enligt en enkät som redovisas i promemorian. 38 procent anser att även förmågan att utreda brott försämrats.

Flera åtgärder föreslås för att komma till rätta med siffrorna som enligt Mats Löfving, chef för nationella operativa avdelningen (Noa) kommer att följas upp var fjärde månad.

Men som helhet anser Löfving att just den delen av omorganisationen ser ut "ungefär som förväntat och följer tidsplanen".

"En tuff tid"

De delar där framsteg gjorts är istället de som är kopplade till att polisen fått en nationell operativ ledning för vissa frågor.

– Där har vi tagit de tydligaste kliven framåt, säger Löfving till TT och nämner arbetet med gränskontroller, det förhöjda terrorhotet och satsningen på 14 särskilt prioriterade områden med allvarlig brottslighet.

Medan medborgarnas förtroende är fortsatt högt för Polismyndigheten är poliserna själva desto mer kritiska, enligt en enkät från Polisförbundet tidigare i år. Fler än normalt har också valt att sluta.

– En besvärlig lönerörelse, allt arbete med polisreformen, chefer som inte varit ordinarie, gränskontrollerna och terrorhotet. . . Lägger man ihop allt är det inte så konstigt om vi som arbetar inom polisen tyckt att det varit en tuff tid, säger Mats Löfving som lovar att allt är bättre om ett år.