Fakta: Polisledningens åtgärder

Ett tidigare beslut från i våras om 700 nya civilanställda kompletteras nu med ett beslut om ytterligare 600 civila som ska anställas nästa år.

Justeringar ska göras i omorganisationen. Främst undersöks hur man ska "skruva på" stödfunktioner som HR-, IT-, ekonomi-, rätts- och kommunikationsavdelningarna.

En satsning ska göras på medarbetarna där man bland annat ska jobba för att långsiktigt få upp lönerna och för att skapa bättre utvecklings- och karriärmöjligheter i arbetet.

Man jobbar vidare på gamla, och tar fram nya, åtgärder för att förbättra utredningsresultaten med hjälp av teknik, arbetsmetoder, bemanning med mera. Verksamhetsuppföljningen ska dessutom förbättras.

Källa: Polismyndigheten

Fakta: Samarbetslöften till facken

Från fackligt håll har det återkommande uttryckts kritik mot att polisledningen inte lyssnat på invändningar mot hur arbetet med omorganisationen bedrivits. I TT-intervjun erkänner rikspolischef Dan Eliasson att relationerna till de fackliga organisationerna "inte varit tillräckligt bra".

– Tidigare hade länsmyndigheterna upparbetade relationer med facket. Men den nya organisationen nollställdes de formella relationerna.

– Jag vill väldigt gärna att vi ska komma tillbaka till ett samarbete som präglas av samverkan och att vi upprättar ett samverkansavtal om hur vi kan samarbeta bättre och djupare, säger Eliasson.

Den skriftliga reaktionen från Polisförbundets ordförande Lena Nitz lyder:

"Relationerna mellan fack och arbetsgivare är idag oerhört ansträngda. Rikspolischefen har hittills visat väldigt lite intresse för samverkan i praktiken".

Utredningsresultaten har försämrats, anställda klagar och allt fler säger upp sig. Förra veckan upprepade inrikesminister Anders Ygeman (S) i flera intervjuer att han vill se en förbättring av både resultat "och känslan i polisorganisationen" innan året är slut.

– Nu har vi tagit fram åtgärder inom fyra områden som syftar till att skapa bättre förutsättningar. Vi tror att de ska få betydelse och skapa en bättre atmosfär inom vår organisation, säger rikspolischef Dan Eliasson till TT.

Justerar i omorganisationen

Polisledningen har kompletterat tidigare utvecklingsplaner genom att "lägga örat mot marken", enligt Eliasson.

– Vi har velat fånga upp ytterligare behov till förändring och justeringar.

Efter den gigantiska omorganisation av polisen som inleddes i januari 2015 har många uttryckt missnöje över sådant som inte blivit som utlovat.

– Å ena sidan vill vi låta reformen sätta sig i lugn och ro. Å andra sidan vill vi ta intryck av det som vi ser kanske inte fungerar tillräckligt väl just nu, säger Eliasson.

Exakt vilka förändringarna blir är oklart men enligt Eliasson behövs bland annat bättre stöd "längst ut i organisationen, mot de kriminella i den yttre verksamheten, och i utredningsverksamheten".

Ännu fler civilanställda

Eliasson utlovar också ytterligare 600 civilanställda – som ska komma på plats under nästa år – utöver de 700 han utlovade i våras. Det rör sig främst om olika former av experter som ska gå in i utredningsverksamheten, säger Mats Löfving, chef för Nationella operativa avdelningen (Noa).

Mer pengar har utlovats i höstbudgeten som regeringen lägger fram 20 september.

Den långsiktiga planen är att även antalet poliser ska bli fler, vilket dröjer på grund av en flerårig utbildning.

Lönefrågan ska prioriteras

Polisledningen har också kommit fram till att "den långsiktiga lönebildningen ska prioriteras".

– Vi ska ha högre fart i arbetet med den långsiktiga lönebildningen. Det här är en viktig fråga för mig. Jag tycker att många polisanställda har för låg lön, säger Eliasson.

TT: Många anställda lämnar i förtid. Hur ska ni få folk att stanna och missnöjet att vända?

– Alla de här åtgärderna som vi nu pratat om syftar till att skapa bättre förutsättningar för alla anställda. Det här är ju det stora svaret och vi hoppas att det ska få betydelse och skapa en bättre atmosfär inom vår organisation.

TT: Kommer ni att kunna förbättra utredningsresultaten innan året är slut som inrikesministern krävt?

Mats Löfving svarar:

– Det ska märkas tendenser till att utvecklingen vänder. Först ska det synas när det gäller brott i nära relationer, våldtäkter samt vålds- och sexualbrott mot barn. Vid samma tid nästa år ska vi se mer tydliga förändringar, säger Löfving.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz är inte imponerad av åtgärdsplanen:

"Polisen är i kris. Nu vidtar man otillräckliga åtgärder fem i tolv", säger hon i en skriftlig kommentar.