En högstadieelev som gjorde sin praktik vid Skånes universitetssjukhus tilläts göra ett hudsnitt under en förlossning – på sin första praodag. Tre dagar senare til praktikanten sköta sugklockan vid en vaginal förlossning. Han gjorde också en vaginal undersökning under praktiktiden. 

Efter en Lex Maria-anmälan har nu Socialstyrelsen utrett ärendet. Kritiken är hård.

– Dels har den läkaren som lät praoeleven brustit i yrkesutövning. Men det brister också i patientsäkerheskulturen. Personalen på avdelningen nöjde sig med svar att klinikchefen sa att det var okej, säger inspektören Anne-Lie Berg till Metro.

Av Socialstyrelsens utredning framgår att flera ur den övriga personalen reagerat på prao-elevens låga ålder men inte velat ifrågasätta verksamhetschefens godkännande av praktiken.

Sjukhusets interna utredning ska nu vara klar och Socialstyrelsen kommer nu att ta del av den handlingsplan sjukhuset fått i uppdrag att göra, för att förbättra sina rutiner.