Fakta: De farligaste yrkena

De fem "farligaste" yrkena för kvinnor, där risken för sjukskrivning på grund av stress/utmattning är som störst:

Präst (inklusive kyrkoherde)

Pastor

Psykolog, socialsekreterare, diakon

Behandlingsassistent, fritidsledare

Sjuksköterskor

De fem "farligaste" yrkena för män:

Speciallärare

Sjuksköterska

Präst (inklusive kyrkoherde)

Psykolog, socialsekreterare, diakon

Behandlingsassistent, fritidsledare

I mars 2016 börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter att gälla.

Källa: "Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser", socialförsäkringsrapport, Försäkringskassan

Carina Nilsson har varit präst i 22 år. I dag är hon kyrkoherde i Lidingö församling utanför Stockholm. Ett roligt och stimulerade arbete, säger hon, men också ett arbete där hon ofta förväntas vara tillgänglig – fastän hon är ledig.

– I min församling ansvarar varje präst för två begravningar samt tre vigslar eller dop varje vecka, händelser som är livets största högtider. Att får vara med om det är en enorm rikedom, men det går inte att vara tillgänglig jämt.

Utöver förväntansfulla församlingsbor innebär yrket dessutom ständiga kontakter med begravningsbyråer, ideella medarbetare och kansliet som sköter diverse administrativt arbete.

Annorlunda verklighet

Kraven sätter sina spår. Statistik från Försäkringskassan visar nämligen att kvinnliga präster, inklusive kyrkoherdar, löper störst risk bland alla yrkeskategorier att bli sjukskrivna på grund av stress och psykisk utmattning. Dito manliga hamnar på tredje plats.

– Risken för psykisk ohälsa är större för präster än för andra yrken, säger Vibeke Hammarström, kanslichef på Kyrkans akademikerförbund.

Orsaken är inte klarlagd, men yrkets speciella natur tros ha stor betydelse.

– Präster ska arbeta 40 timmar i veckan som alla andra, men i verkligheten ser det annorlunda ut. Som präst säger du inte till en människa i nöd: "Ledsen, men jag är ledig och ska spela golf", säger Hammarström.

En annan orsak kan vara att präst är ett så kallat kontaktyrke, det vill säga ett yrke där man möter många människor i utsatta situationer.

Enligt flera undersökningar utgör kontaktyrken i sig en riskfaktor.

Psykiskt påfrestande

Bland de yrken där risken för psykisk ohälsa är som allra störst, enligt Försäkringskassan, är samtliga kontaktyrken. Utöver präst toppar även yrken som speciallärare, psykolog, behandlingsassistent och sjuksköterska statistiken.

I Arbetsmiljöverkets kommande föreskrifter lyfts även arbetssituationer som kan vara psykiskt påfrestande fram.

– Vi har inte haft en föreskrift på det här området förut. Men vi vet att många är sjukskrivna i kontaktyrken, så arbetsgivarna måste förhålla sig till dessa frågor, säger Monika Björk, sektionschef på Arbetsmiljöverket i Malmö.

TT: Vad kan arbetsgivaren göra?

– De kan prata och stödja medarbetarna och göra riskbedömningar. Det kan också handla om att ge tid för återhämtning med hjälp av andra arbetsuppgifter.