Fakta: Alzheimers sjukdom

Drabbar hjärnan hos främst äldre personer och gör att nervceller dör.

Leder till att man blir glömsk och har svårt att klara av saker som man tidigare har kunnat. Man kan till exempel få problem med att hitta ord, förstå vad andra säger eller klara vardagliga saker, som att knyta skosnörena.

Ju längre tiden går, desto större blir minnesförlusten och den drabbade får svårt att klara sig själv.

Det finns ingen medicin som botar sjukdomen men vissa mediciner kan göra att man mår bättre i början av sjukdomsförloppet. Man kan också behandla andra symptom som uppstår i samband med alzheimers, som depression.

Källa: Nationalencyklopedin

"De här klagomålen om dåligt minne kan vara ett väldigt tidigt tecken på en sjukdomsprocess som gradvis leder till exempelvis Alzheimers sjukdom", säger studieförfattaren Allison Kaup vid University of California i ett pressmeddelande.

Forskarna har under 18 år följt drygt 1 100 äldre kvinnor som flera gånger under tidsperioden fått svara på samma fråga: Känner du att du har större svårigheter att komma ihåg saker än de flesta andra?

Vid slutet av studien fick kvinnorna genomgå olika tester för att se om de hade någon försämring på minnes- eller tankefunktionen. Det visade sig att de kvinnor som redan i början av studien ansåg att de hade minnesproblem löpte en 70 procent högre risk att drabbas av någon diagnos som leder till försämrat minne, än de som inte klagade.

Enligt Kaup var problemen kvinnorna upplevde tillräckliga för att de själv skulle känna av dem, men inte tydliga nog för att synas på test man använder för att undersöka minnet.

"Klagomål på minnesproblem under åldrandet förtjänar uppmärksamhet då de kan vara en tidig varningssignal om kommande problem, till och med många år i förväg", säger Kaup.

Studien presenteras i tidskriften Neurology.