Den mäktige shiitiske predikanten Moqtada al-Sadr manar anhängare att avbryta protesterna i Bagdad under den muslimska fastemånaden ramadan. Samtidigt utlyser han "en miljonmarsch" i juli, när firandet är över. Om demonstranterna hindras då varnar predikanten för att han inte kan "hålla tillbaka sina styrkor".

al-Sadrs anhängare har genomfört protester varje vecka med krav på reformer och stopp för korruptionen. Två gånger på lika många månader har de trängt in i den befästa Gröna zonen och stormat parlamentet samt premiärministerns kansli. Vid ett tillfälle sköts flera demonstranter till döds av regeringens säkerhetsstyrkor.