Fakta: Elbusspremien

I budgeten för 2016 föreslog regeringen en premie för att ge möjlighet till fler elbussar, som i sin tur är en del av omställningen till fossilfria transporter. Det beslutet tas i dag.

Premien kan sökas av de regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner som upphandlar kollektivtrafik.

Den kan bli mellan 200 000 kronor och 700 000 kronor per buss. Rena elbussar får högre premie än laddhybrider. Totalt handlar satsningen om 50 miljoner kronor för 2016 och 100 miljoner kronor per år för 2017–2019.

Stödet administreras av Energimyndigheten.

I dag drivs 70 procent av Sveriges bussar med diesel och en halv procent är elbussar eller laddhybrider.

Transportsektorn står för 30 procent av klimatutsläppen i Sverige.

Källa: Regeringen

I dag fattar regeringen beslutet om premien. Det är Isabella Lövins första beslut som klimatminister.

– Det är väldigt glädjande att kunna gå fram med det här förslaget nu, när också miljömålsberedningen har enats om att vi ska minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030 från nivån för 2010, säger Isabella Lövin (MP) till TT.

Med den kommande premien finns det möjligheter för regionala kollektivtrafiksmyndigheter och kommuner – som ansvarar för busstrafiken – att söka bidrag för inköp av elbussar eller laddhybrider.

– Det är både bra för klimatet och för stadsmiljön, för elbussar är väsentligt tystare och ger inga utsläpp alls. Det är en klar fördel för städerna, säger Isabella Lövin.

Premien går inte direkt till bussföretagen eftersom det då blir ett statsstöd enligt EU-regler och gör administrationen komplicerad.

En utmaning som finns är den som gäller infrastrukturen, som till exempel möjligheter att ladda bussarna. Angående det nämner Lövin regeringens satsning Klimatklivet där kommuner kan ansöka om till exempel laddstolpar.