Fakta: Centralafrikanska republiken

Centralafrikanska republiken blev självständigt från Frankrike 1960. Men militärkupper och våldsamheter har präglat självständigheten. Endast ett maktskifte har hittills skett genom demokratiska val.

Tusentals människor dödades och en miljon invånare drevs på flykt när strider mellan muslimska sélékarebeller och de kristna milisgrupperna anti-balaka bröt ut 2012. En FN-styrka på knappt 10 000 man finns på plats i landet.

Efter att ha blivit uppskjutna flera gånger på grund av oroligheterna är president- och parlamentsval planerade till den 13 december.

Trots stora tillgångar av diamanter, skog, guld och uran är Centralafrikanska republiken ett av världens fattigaste länder.

Källa: Landguiden

– Å den styrande elitens vägnar i det här landet, men också för alla dem som på något sätt medverkat till denna nedstigning i helvetet... ber jag från botten av mitt hjärta om förlåtelse, sade presidenten enligt AFP.

Tiotusentals jublande människor välkomnade påven på vägen från flygplatsen in mot huvudstaden Bangui, under ett ovanligt tungt säkerhetspådrag.

Frankrike avrådde påven från att genomföra besöket, efter att ett hundratal personer dödats i nya våldsamheter under hösten. Men besöket har välkomnats av förespråkare för både den kristna majoriteten och den muslimska minoriteten.

Inför de kommande valen uppmanade påven invånarna "att inte ge efter för rädslan för andra".

– Det är min innerliga önskan att de nationella samråd som ska hållas de närmaste veckorna ska göra det möjligt att inleda ett nytt och lugnare kapitel i landets historia, sade han enligt AFP.