Fakta: Ofriast press
00#0000000 Land/område Poäng (ju högre desto sämre) Nordkorea 97 Turkmenistan 96 Uzbekistan 95 Krim 94 Eritrea 94 Kuba 91 Vitryssland 91 Ekvatorialguinea 91 Iran 90 Syrien 90 Källa: Freedom House

"Krafterna mot pressfriheten var starkast i Mellanöstern och Turkiet, där stater och väpnade rörelser pressade journalister och medieföretag att välja sida och skapa ett 'med eller mot oss'-klimat och angripa dem som vägrade låta sig kväsas", skriver utredningschefen Jennifer Dunham.

Men mediefriheten minskade inte bara i förtryckarstater, anser Dunham. Journalister i Europa fick utstå hot från terrorister (här sticker Charlie Hebdo-massakern ut) och deras arbete försvårades av nya övervaknings- och säkerhetslagar. Ledande politiker i Polen och Serbien försökte också ta större kontroll över riksmedier.

Ungefär en tredjedel vardera av världens länder har en fri press, respektive en delvis fri press och en ofri press. Sett till folkmängd lever dock bara 14 procent av jordens invånare i länder med fri press, medan nästan hälften har ofria medier.

Norge anses allra friast, därefter Sverige med flera länder och framför allt västländer i stort. Värst pressofrihet råder i länder som Nordkorea, Turkmenistan, Uzbekistan och Eritrea.