Årets nordiska Fernströmpris går till de båda tjeckiska cancerforskarna Jiri Bartek och Jiri Lukas som är verksamma i Danmark och Sverige. De studerar hur celler svarar på DNA-skador och har bland annat kunnat beskriva ett antal proteiner som ser till att celler med farliga skador blir reparerade. De har också hittat markörer för celler som riskerar att få en felaktig celldelning.

Jiri Bartek har en professur vid Karolinska institutet och arbetar också vid den danska motsvarigheten till Cancerfonden (Kræftens Bekæmpelse). Jiri Lukas arbetar vid Center for Protein Research på Köpenhamns universitet. De har haft ett mångårigt samarbete, först i Tjeckien, sedan i Danmark.

Prissumman är en miljon kronor.