Fakta: Barnförsäkringar

3 av 10 svenska barn saknar en privat försäkring.

Ett barn utan privat försäkring som förlorar sin arbetsförmåga får leva sitt vuxna liv på 11 600 kronor i månaden efter skatt.

De siffrorna kommer från försäkringsbolaget Folksam som har kartlagt försäkringsskyddet för Sveriges barn i rapporten "Trygg barndom".

Källa: Folksam

Christina Meder, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå och expert på barnförsäkringar, tycker att föräldrar bör överväga en privat försäkring som komplement till samhällets skyddsnät.

– Om ett barn i väldigt unga år är med om en svår olycka eller får en svår sjukdom så är det sårbart. När barnet blir äldre kommer det att få leva på garantinivåer i socialförsäkringen och där är ersättningen inte så hög, säger hon.

Kommuner har försäkringar för skolbarn, men de täcker sällan sjukdomsfall eller alla tider på dygnet.

Något man ska kolla – innan man skaffar en försäkring till barnet – är att undersöka om barnet redan har ett skydd, exempelvis genom förälderns försäkring hos arbetsgivaren, enligt Meder.

Viktigt är att barnförsäkringen innehåller delar för olycksfall, sjukdom och invaliditetsersättning. Och även att barnet får sin försäkring tidigt.

– När något redan har hänt är det för sent att försäkra sig för det, säger Christina Meder, och tillägger att inte heller en privat försäkring omfattar allt.