En professor vid KTH får en skriftlig erinran av universitetets ledning för att han inte hållit isär sitt forskningsprojekt från kommersiell verksamhet i ett bolag han äger. Mannen lät tekniker på KTH arbeta för båda verksamheterna, på ett sätt som anses strida mot reglerna. Teknikerna trodde att KTH:s ledning kände till de dubbla uppdragen, skriver Ny Teknik.

KTH har under våren inlett en granskning av anställda forskares bisysslor i bolag.