Fakta: Förslaget

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram förslaget som en del i en nationell IT-strategi för skolan. Fram till den 29 mars kan den som vill komma med synpunkter på utkastet till ändringar i läroplaner, examensmål, kurs- och ämnesplaner.

I utkastet föreslår Skolverket att programmering ska föras in i ämnena matematik och teknik i grundskolan, bland annat genom att använda programmering för att lösa problem samt för att styra olika föremål eller egna konstruktioner.

I flera andra ämnen föreslås satsningar för att stärka elevernas digitala kompetens, exempelvis genom att förbättra kunskaperna om digital information och medier samt hur digitaliseringen kan öka möjligheterna att påverka beslutsfattande.

Källa: Skolverket

– Framför allt är det ett systematiskt tänkande som förs in i kursplanerna. Det handlar om att få pröva på, och om att förbereda för dem som sedan går vidare och läser programmering, säger Ylva Rosing, undervisningsråd vid Skolverket.

Utkastet ska, efter kompletteringar, ut på remiss och sedan redovisas för regeringen den 30 juni. I förändringarna ingår också satsningar på digital kompetens i grund- och gymnasieskolan.

– Det handlar bland annat om hur man förhåller sig till medier och information på ett kritiskt ansvarsfullt sätt och om att lösa problem. Att vara mer aktiv, inte bara konsumera digitala medier utan också förstå sin egen roll – hur man påverkas och kan påverka, säger Ylva Rosing.

Förslagen ingår som en del i en nationell IT-strategi. Där ingår också kompetensinsatser för lärare.

– De lärare som undervisar i teknik och matematik till exempel behöver höja sin kompetens, och då behöver vi hjälpa till med det.

Men fler insatser kan behövas. Många lärare har efterlyst behovet av större IT-fokus på lärarutbildningen.