– Ekonomiskt betyder det inte så mycket för kolen finns ju kvar. Det är bara ett produktionsstopp.

Peter Stedt på Vattenfalls pressjour om att aktivister stoppar produktionen vid ett kraftverk i Tyskland.

– Vi har uppnått vårt politiska mål, säger Tadzio Müller, talesperson för de kring 2 000 som protesterat mot gruvdriften, enligt den tyska radiokanalen RBB 24, som förklaring till varför aktionen avbrutits.

Peter Stedt på Vattenfalls pressjour säger att polisen avhyst demonstranter från ett kolupplag, ett järnvägsspår och dagbrottet i gruvan. En svensk aktivist uppger dock att två aktivister har kedjat fast sig i en inofficiell protest, men enligt Stedt är även dessa avhysta.

– Alla demonstranter har avhysts, säger han.

Gruvan utanför Welzow nära den polska gränsen i östra Tyskland förser vanligen kraftverket Schwarze pumpe i Spremberg några mil därifrån med kol. Men eftersom demonstranterna blockerat leveranserna började verkets depåer att sina.

Schwarze pumpe producerar i vanliga fall både el och fjärrvärme, men gick på lördagen över till att enbart producera värme, vilket inte är lika energikrävande.

– Men nu fungerar tillförseln igen, och kraftverket har återgått till att också producera el, säger Peter Stedt.