Fakta: Puman

Puman (Puma concolor) är det fjärde största kattdjuret på jorden efter tiger, lejon och jaguar. Vikten varierar kraftigt, från 30 till 100 kilo, men ligger i genomsnitt runt 52 kilo.

Utbredningsområdet sträcker sig från norra British Columbia i Kanada ner till södra Patagonien i Sydamerika. Arten utrotades under 1800-talet från östra Nordamerika och har även försvunnit från Uruguay och nordöstra Argentina.

Världspopulationen uppskattas till cirka 200 000 individer, varav 35 000 i USA och Kanada, och 165 000 i Latinamerika.

Källa: IUCN.

Puman fanns ursprungligen i hela USA, men utrotades från den östra delen av landet runt år 1900.

De stora katterna levde huvudsakligen på vitsvanshjortar. När pumorna försvann hade hjortarna inte längre några naturliga fiender.

Idag är vitsvanshjorten – förlagan till Bambi – kanske det talrikaste stora däggdjuret på jorden. Enbart i USA har antalet beräknats till cirka 30 miljoner.

Det farligaste djuret

Föga förvånande är arten ett problem i trafiken. Varje år sker över en miljon kollisioner med hjortar på de amerikanska vägarna, med drygt 200 dödsfall och cirka 29 000 personskador som följd, de flesta i de tättbefolkade östra delarna av landet. De totala kostnaderna ligger på 1,5 miljarder dollar (12,8 miljarder kronor) per år.

Enligt forskarna, som presenterar sina rön i Conservation Letters, är slutsatsen klar. Vitsvanshjorten är – utan konkurrens – det farligaste stora däggdjuret i USA.

Men det finns en lösning. Om pumorna fick återvända och besätta sina forna jaktmarker skulle 155 människoliv räddas under en period av 30 år. Cirka 21 400 personskador skulle förhindras, och kostnaderna för hjortskadorna skulle minska med 2,13 miljarder dollar under 30-årsperioden.

Pumor löser problem

Detta förutsätter att de stora katterna sprider sig över hela den nordöstra delen av USA. Det skulle innebära en population på cirka 10 000 pumor i området. Eftersom varje puma dödar över 250 hjortar under en sexårsperiod skulle snart hjortstammen minska kraftigt – och en del av trafikproblemen skulle vara lösta.

Pumorna skulle visserligen medföra en del problem. De skulle döda ett litet antal människor – färre än en människa per år – och en del hundar. Men totalt sett skulle de utgöra en stor vinst för människorna och samhället.