Källor: Isidewith.com, kandidaternas webbsidor.

► LÄS MER: Svårt att sia om USA:s nye president