Det finns i dag några fall med barn i Sverige som har fötts redan i vecka 21 och överlevt, tack vare den medicinska utvecklingen. Men gränsen för sen abort anses vara i vecka 22. Tillstånd för sena aborter beviljas av Socialstyrelsens rättsliga råd, som nu kan komma att sänka abortgränsen, rapporterar Ekot.

– Vi följer den forskning som finns i världen och vi har ännu inte fått någon forskning som ger vid handen att man kan rädda ett foster under 22 veckor, och det är det som vi går på, säger Göran Ewerlöf, ordförande för Socialstyrelsens rättsliga råd, till TT.

Om exemplen med barn födda under vecka 21 som har överlevt, säger han:

– Det är uppgifter som vi inte har kunnat lägga till grund för vår prövning. Det här måste bygga på solid forskning för att vi ska kunna göra ändringar.

Enligt Göran Ewerlöf är den övre gränsen för att få göra abort 21 veckor och sex dagar. Vid 22 veckor och noll dagar kan man anta att fostret kan vara livsdugligt. Enligt Göran Ewerlöf kommer inte rådet att "blixtinkallas" med anledning av Ekots uppgifter, men rådet diskuterar och tar del av forskning rörande abortfrågor kontinuerligt. Just nu ser rådet dock ingen anledning att justera abortgränsen.