Israel förbjuder den radikala grenen av den Islamiska rörelsen i Israel. Den anklagas för att vara en av de drivande grupperna bakom den senaste tidens oroligheter kring al-Aqsamoskén i Jerusalem.

"Varje person som tillhör denna organisation eller som tillhandahåller tjänster till den eller som agerar inom dess ramar begår hädanefter ett brott som bestraffas med fängelse" heter det i ett uttalande från regeringen.

Den radikala grenen av den Islamiska rörelsen är till stor del aktiv i norra Israel. Grenen tillbakavisar Osloavtalet och bojkottar nationella val på grund av att den anser att de ger legitimitet åt den judiska statens institutioner.

Förra månaden dömdes ledaren Raed Saleh till 11 månaders fängelse för att ha hetsat till våld vid platsen under ett tal 2007. Saleh är känd som en av Israels ledande islamister och är omdiskuterad bland såväl israeler som palestinier.