"EU måste trappa upp samarbetet med Turkiet och Turkiet med EU. Vi måste båda jobba tillsammans", konstaterar EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans i ett uttalande på tisdagen.

Där meddelas om skapandet av "Turkiska flyktingfaciliteten" – en enhet som ska koordinera upp till tre miljarder euro i stöd till flyktingar i Turkiet. Faciliteten ska lyda under en styrkommitté med representanter för EU:s medlemsländer och redan från den 1 januari börja betala ut bidrag och annat ekonomiskt stöd till förmån för flyktingarna i Turkiet.

Miljardstödet är en del av den gemensamma handlingsplan kring flyktingkrisen som EU föreslagit för Turkiet och som blir huvudämne vid det extra toppmöte som ska hållas i Bryssel på söndag.

EU:s medlemsländer har dock hittills visat tämligen svagt intresse för att bidra med pengar.

– Kommissionen redovisar att 500 miljoner av det finns i dag i budgeten. Hur de andra 2,5 (miljarderna) ska finansieras, det får nu kommissionen i uppgift att titta på, sade statsminister Stefan Löfven (S) sedan frågan diskuterats vid toppmötet på Malta nyligen.