Fakta: Dödförklaring

Enligt svensk lag kan en person som försvunnit, och kan befaras vara död, kan anhöriga ansöka om att får dödförklara den saknade. Om Skatteverket bedömer att personen kan vara avliden, så publiceras ett meddelande, en så kallad kungörelse, exempelvis i lokaltidning. I kungörelsen uppmanas den försvunne att anmäla sig hos Skatteverket senast ett visst datum, i Raoul Wallenbergs fall den 14 oktober i år. Därefter dödförklaras personen om inget framkommer som tyder på att denne lever.

Källor: Skatteverket samt Lag (2005:130) om dödförklaring

Raoul Wallenberg, född 1912, är känd över hela världen för att ha räddat judar undan nazisterna under andra världskrigets slutskede.

Det är Raoul Wallenbergs gode man som inkommit med begäran om dödförklaring, upplyser skattedirektör Pia Gustafson på Skatteverket.

Myndigheten har inte gjort någon egen utredning i ärendet.

– Det man hänvisar till i ansökan är en redovisning från en svensk-rysk arbetsgrupp samt en offentlig utredning som heter "Ett diplomatiskt misslyckande". Sedan finns det ett yttrande från (Raoul Wallenbergs halvbror) Guy von Dardel till den här svensk-ryska arbetsgruppen som man också hänvisar till, säger Pia Gustafson.

– Vi har bedömt att vi har tillräckligt med uppgifter där för att kunna fatta beslut om en dödförklaring.

Wallenberg kom som legationssekreterare till Budapest 1944. Genom att trycka upp och dela ut skyddspass och inrätta skyddade hus lyckades han rädda tiotusentals judar från nazisterna.

1945 tillfångatogs han och fördes till Sovjetunionen där han fängslades. Vad som sedan hände är oklart. Ryssarna hävdar att han dog, eller mördades, i fängelset 1947. Säkra bevis för det påstådda händelseförloppet har dock inte presenterats.