En tredjedels minskning

Så mäts rasistaktiviteten.

• Tips och mätningar. Expo har med hjälp av kontinuerlig genomgång av ett stort antal högerextrema sajter, tidningsbevakning, mottagna tips och annan omvärldskoll mätt de rasistiska gruppernas aktiviteter länsvis sedan 2008.

• Minskade. Fram till och med 2011 var minskningen i antal för hela riket 673 aktiviteter eller drygt en tredjedel (från 1947 till 1274).

• Konserter. De aktiviteter som mätts är propagandaspridning (som är i särklass störst), manifestationer, föredrag, demonstrationer, konserter, och paramilitär verksamhet. Från förra året har man även lagt till kommunpolitik och sociala aktiviteter (ej medräknat). Källa: Expo

Inbördes rivalitet mellan olika grupper och överambitiösa försök att bygga stora nätverk som sedan fallit samman, är några av förklaringarna. Det finns också tecken på att den rasistiska rörelsen stagnerat.

Säkerhetspolisen (Säpo) håller också ett vakande öga på vit makt-miljön, men mäter inte aktivitet utan bara brottslighet som inte uppvisar samma tendens.

– Vårt intryck är att brottsligheten legat relativt konstant ganska länge, säger Ahn-za Hagström, analytiker på Säpo. 

Den enda av rasistgruppernas aktiviteter som tycks ha ökat är ”ideologiproduktionen”, i form av föredrag, studiecirklar, intern fortbildning och start av bokförlag. En före detta medlem av svenska motståndsrörelsen har bildat en ny tankesmedja, Nordengruppen, under 2011.