TT uppgav felaktigt att den förre finansministern Anders Borg inte längre är medlem i Moderaterna, något han uppgav i en artikel i Svenska Dagbladets nätupplaga. Borg ska ha feltolkats och i stället uppgett att han inte längre är "aktiv inom partipolitiken".