Eller närmare bestämt kan det ha varit en råtta som siktades i kabinen — gnagarens närvaro har kunnat inte bekräftas. Oavsett, så ledde den misstänkta råttspaningen till att Air India-planet fick vända om efter nästan tre timmar i luften.

Råttor utgör ett allvarligt hot mot flygsäkerheten eftersom de kan tugga sig genom ledningar. Det är inte första gången som ett Air India-plan fått landa på grund av en gnagare, i juli vände ett plan på väg mot Milano om efter en misstänkt observation av en råtta.