Veteraner medaljerades

Syftet med veterandagen är att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära operationer och att hedra minnet av de döda.

Under dagen utdelades medalj till veteraner som har deltagit insatser utomlands och sårats i strid i bland annat Kosovo, Afghanistan, Makedonien och Gaza.

Veteranbegreppet inbegriper också civila som till exempel poliser som gjort en del av sin tjänst utomlands.

Veterandagen blev officiell dag efter ett regeringsbeslut år 2010.

Källa: Försvarsmakten

Ett särskilt center för veteraner ska därför inrättas.

– Det ligger nu i Försvarsmaktens händer att ta fram en modell för hur det centret ska se ut, sade försvarsminister Peter Hultqvist vid söndagens nationella veterandag vid Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Tanken är att veteraner ska kunna vända sig till centret och få det stöd de behöver när de till exempel kommer hem från en utlandsinsats.

Positiva veteraner

Inom organisationen Sveriges veteranförbund fredsbaskrarna ser man i grunden positivt på nyheten om ett framtida center.

– Det är klart att det är alldeles utmärkt om man inrättar ett veterancenter i syfte att underlätta för veteraner när de kommer hem, säger Lennart Bengtsson, förbundsordförande, till TT.

Han tycker att det är viktigt att ett sådant center har kompetens för att hjälpa människor som fått posttraumatiskt stressyndrom, men också att det där kan bedrivas forskning och även ges stöd till veteraner i juridiska frågor, som försäkringar.

Men han är lite orolig för att centret bara kommer finnas till för Försvarsmaktens personal.

– Vi har ju också ett stort antal civila som är utsända för att stötta länder i armod, till exempel från Folke Bernadotteakademin och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säger Lennart Bengtsson.

Inget stöd förr

Olle Wärnick, 73, en av veteranerna som fick medalj under söndagens ceremoni, återkom från Gaza 1967. Då fanns inget stöd att få alls för veteraner.

– Jag var rädd, kunde inte sova och hade svårt att prata med människor. Men jag behövde prata, berättar Olle Wänick för TT.

För första gången deltog även en statsminister under veterandagen. Men varken Stefan Löfven eller moderatledaren Anna Kinberg Batra, som också var på plats, anser att regeringen bör ta ansvar för de svenska soldaternas afghanska tolkar som hittills inte getts uppehållstillstånd i Sverige.

– Den frågan får lösas inom ramen för de myndigheter som ansvarar för frågan, som Migrationsverket, säger Lövfen till TT.