Regeringen vill skärpa maxstraffet från fyra till sex års fängelse för dem som gör sig skyldiga till grov olovlig befattning med falska pengar, skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande. Lagändringen sägs vara nödvändig för att Sverige ska genomföra ett EU-direktiv med syfte att stärka bekämpandet av förfalskningsbrotten.

"Alla måste kunna ha förtroende för att våra sedlar och mynt är äkta", säger justitieminister Morgan Johansson (S) i pressmeddelandet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Sedan euron infördes 2002 har pengaförfalskningar inneburit förluster på minst 500 miljarder euro i euroområdet, enligt regeringskansliet.